دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۸ فروردين
English
خبر
دانشجو: حسام عبدلي استاد راهنما: دكتر محمدحسين حامدي

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             

حسام عبدلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

مدل سازي امواج آكوستيك سطحي در مواد پيزوالكتريك و برهم كنش آن با ميكروسيالات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر صادق

صديقي خويدك

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر محمدحسين حامدي

 

 

دكتر افسانه

مجري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

سالن جلسات طبقه پنجم

سه شنبه 26 بهمن ماه 95

ساعت 10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

13
موضوع پايان نامه: مدل سازي امواج آكوستيك سطحي در مواد پيزوالكتريك و برهم كنش آن با ميكروسيالات
دانشجو: حسام عبدلي     استاد راهنما: دكتر محمدحسين حامدي
1395/12/04
پایان
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi University.