دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۸ آذر
English
  • 1
  • 2

اخبار جلسات دفاعیه دکتری
 
دانشجو: علي سعيدي استاد راهنما: دكتر محمدرضا خليلي
موضوع رساله: مشخصه يابي استاتيكي و ارتعاشاتي كامپوزيت هاي پليمري تقويت شده با سيم هاي كوتاه حافظه دار
 
دانشجو: آرش ابجد پور استاد راهنما: دکتر سیروس آقانجفی
موضوع رساله: تحلیل معادله انتقال حرارت تابشی در هندسه های پیچیده با شرایط مرزی دیفیوز خاکستری با استفاده از شبکه های بی سازمان
 
دانشجو: علی اکبر حسین جانی استاد راهنما: دکتر علی اشرفی زاده
موضوع رساله: توسعه و بکار گیری روش مرز مستغرق در حل جریان و انتقال حرارت حول اجسام صلب متحرک
 
دانشجو: محمدرضا کمالی اساتید راهنما: دکتر جزایری و دکتر نجفی
موضوع رساله: طراحی و ساخت شیر نازل پره پنوماتیکی با عملگر پیزوالکتریک و کنترل موقعیت سیلندر پنوماتیکی
 
دانشجو: علی نیکنامی استاد راهنما: دکتر محمد علی شرعیات
موضوع پایان نامه: تحلیل اثر نرخ کرنش و دما در ضربه کم سرعت صفحه کامپوزیتی تقویت شده با سیم حافظه دار


آرشیو اخبار جلسات دفاعیه رساله دکتریاخبار جلسات دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
 
دانشجو: پيمان توكل استاد راهنما: دكتر علي بهبهاني نيا
موضوع پايان نامه: بررسي سيستم هاي تركيبي سرمايش دسيكنت از ديدگاه انرژي
 
دانشجو: سيمين سيفي خداشهري استاد راهنما: دكتر فرشاد ترابي
موضوع پايان نامه: طراحي توربين بادي افق محور جهت دستيابي به حداكثر انرژي توليدي
 
دانشجو: سروش خاتمي استاد راهنما: دكتر زماني
موضوع پايان نامه: بررسي شكل پذيري ورق هاي چند لايه با هسته پليمري تقويت شده با الياف شيشه به روش هاي تجربي و المان محدود
 
دانشجو: سيده فائزه نكوئي استاد راهنما: دكتر محمدرضا همايي نژاد
موضوع پايان نامه: طراحي سيستم كنترل چند متغيره تطبيقي مدل مرجع براي يك ربات چهارچرخ تايردار
 
دانشجو: مسعود مشهدي رحيم اساتيد راهنما: دكتر كاظمي و دكتر شاه نظري
موضوع پايان نامه: تحليل سيكل نمونه RC-EHR براي پيشرانه خودرو (بازگرداني انرژي اتلافي از گازهاي خروجي پيشرانه با استفاده از سيكل رنگين آلي)
 
دانشجو: آرمين كريميان اساتيد راهنما: دكتر شرعيات و دكتر شاه نظري
موضوع پايان نامه: طراحي بهينه شكلي بدنه خودرو به روش الحاقي
 
دانشجو: ناصر نجاتي استاد راهنما: دكتر مهدي ظهور
موضوع پايان نامه: طراحي و تحليل فرايند فلوفرمينگ جهت ساخت رينگ خودرو به روش اجزاء محدود
 
دانشجو: رضا فتائي استاد راهنما: دكتر مسعود ضياء بشرحق
موضوع پايان نامه: بهينه سازي بازياب موتور استرلينگ


آرشیو اخبار جلسات دفاعیه پایان نامه ارشد
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi University.