دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۵ يکشنبه ۳ بهمن
English
  • 1
  • 2

اخبار جلسات دفاعیه دکتری
 
دانشجو: علي سعيدي استاد راهنما: دكتر محمدرضا خليلي
موضوع رساله: مشخصه يابي استاتيكي و ارتعاشاتي كامپوزيت هاي پليمري تقويت شده با سيم هاي كوتاه حافظه دار
 
دانشجو: آرش ابجد پور استاد راهنما: دکتر سیروس آقانجفی
موضوع رساله: تحلیل معادله انتقال حرارت تابشی در هندسه های پیچیده با شرایط مرزی دیفیوز خاکستری با استفاده از شبکه های بی سازمان
 
دانشجو: علی اکبر حسین جانی استاد راهنما: دکتر علی اشرفی زاده
موضوع رساله: توسعه و بکار گیری روش مرز مستغرق در حل جریان و انتقال حرارت حول اجسام صلب متحرک
 
دانشجو: محمدرضا کمالی اساتید راهنما: دکتر جزایری و دکتر نجفی
موضوع رساله: طراحی و ساخت شیر نازل پره پنوماتیکی با عملگر پیزوالکتریک و کنترل موقعیت سیلندر پنوماتیکی
 
دانشجو: علی نیکنامی استاد راهنما: دکتر محمد علی شرعیات
موضوع پایان نامه: تحلیل اثر نرخ کرنش و دما در ضربه کم سرعت صفحه کامپوزیتی تقویت شده با سیم حافظه دار


آرشیو اخبار جلسات دفاعیه رساله دکتریاخبار جلسات دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
 
دانشجو: ساناز سعادتمند هاشمي استاد راهنما: دكتر مسعود عسگري
موضوع پايان نامه: بررسي تئوري و تجربي مدلسازي غيرخطي رفتار واقعي عضلات اسكلتي و ارائه معادلات ساختاري سه بعدي براي كاربرد در مدل مجازي بدن انسان
 
دانشجو: مرضيه خورسندي استاد راهنما: دكتر مهرداد كازروني
موضوع پايان نامه: طراحي يك متدولوژي اجرايي براي مديريت تغييرات مهندسي در قالب چرخه عمر محصول
 
دانشجو: سيد مسعود سيد اميرخاني استاد راهنما: دكتر مهدي ظهور
موضوع پايان نامه: شبيه سازي فرآيند جوشكاري اصطكاكي دوراني جهت كنترل جريان فلز براي تقويت اتصال جوش با استفاده از تكنيك المان محدود
 
دانشجو: پيمان صوفي پور استاد راهنما: دكتر مهرداد وحدتي
موضوع پايان نامه: طراحي و ساخت قفل ستاره اي starlock
 
دانشجو: محمد پسنديده پور استاد راهنما: دكتر محمد شرعيات
موضوع پايان نامه: بهينه سازي رفتار برخورد طولي يك خودروي سواري با بدنه ويسكوالاستيك به روش طراحي آزمايشات
 
دانشجو: اميد روحاني رفتار استاد راهنما: دكتر مجيد قريشي
موضوع پايان نامه: مدل سازي و بهينه سازي چند منظوره تجربي فرآيند سوراخكاري ضربه اي با ليزر ياقوت
 
دانشجو: مريم جاويدان استاد راهنما: دكتر مجيد سلطاني
موضوع پايان نامه: مدل سازي رياضي رشد تومور مغزي (GBM) Glioblastoma در حالت ديناميك
 
دانشجو: زينب حيدري استاد راهنما: دكتر افسانه مجري
موضوع پايان نامه: شبيه سازي اثر توزيع پارامترهاي حرارتي در پيش بيني جا به جايي دندان در فرآيند اورتودنسي به روش المان محدود


آرشیو اخبار جلسات دفاعیه پایان نامه ارشد
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi University.