دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر
English
  • 1
  • 2
  • 3

اخبار جلسات دفاعیه دکتری
 
دانشجو: علي سعيدي استاد راهنما: دكتر محمدرضا خليلي
موضوع رساله: مشخصه يابي استاتيكي و ارتعاشاتي كامپوزيت هاي پليمري تقويت شده با سيم هاي كوتاه حافظه دار
 
دانشجو: آرش ابجد پور استاد راهنما: دکتر سیروس آقانجفی
موضوع رساله: تحلیل معادله انتقال حرارت تابشی در هندسه های پیچیده با شرایط مرزی دیفیوز خاکستری با استفاده از شبکه های بی سازمان
 
دانشجو: علی اکبر حسین جانی استاد راهنما: دکتر علی اشرفی زاده
موضوع رساله: توسعه و بکار گیری روش مرز مستغرق در حل جریان و انتقال حرارت حول اجسام صلب متحرک
 
دانشجو: محمدرضا کمالی اساتید راهنما: دکتر جزایری و دکتر نجفی
موضوع رساله: طراحی و ساخت شیر نازل پره پنوماتیکی با عملگر پیزوالکتریک و کنترل موقعیت سیلندر پنوماتیکی
 
دانشجو: علی نیکنامی استاد راهنما: دکتر محمد علی شرعیات
موضوع پایان نامه: تحلیل اثر نرخ کرنش و دما در ضربه کم سرعت صفحه کامپوزیتی تقویت شده با سیم حافظه دار


آرشیو اخبار جلسات دفاعیه رساله دکتریاخبار جلسات دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
 
دانشجو: آرمين كريميان اساتيد راهنما: دكتر شرعيات و دكتر شاه نظري
موضوع پايان نامه: طراحي بهينه شكلي بدنه خودرو به روش الحاقي
 
دانشجو: ناصر نجاتي استاد راهنما: دكتر مهدي ظهور
موضوع پايان نامه: طراحي و تحليل فرايند فلوفرمينگ جهت ساخت رينگ خودرو به روش اجزاء محدود
 
دانشجو: رضا فتائي استاد راهنما: دكتر مسعود ضياء بشرحق
موضوع پايان نامه: بهينه سازي بازياب موتور استرلينگ
 
دانشجو: مصطفي نيكنام عيديان استاد راهنما: دكتر مجيد بازارگان
موضوع پايان نامه: شبيه سازي عددي جريان دو سيال مخلوط نشدني در لوله U-شكل
 
دانشجو: محسن رضائيان استاد راهنما: دكتر محمدحسين حامدي
موضوع پايان نامه: مدل سازي حركت امواج آكوستيك سطحي در ميكروكانال ها
 
دانشجو: وحيد نوري استاد راهنما: دكتر مسعود عسگري
موضوع پايان نامه: تحليل ترموديناميكي سيلندر ساخته شده از مواد هدفمند تحت بارگذاري متغير و متحرك
 
دانشجو: آرش جهاني استاد راهنما: دكتر مهرداد آقايي خفري
موضوع پايان نامه: بررسي اثر نرم شوندگي آكوستيك در فلزات
 
دانشجو: مجيد روشن فر استاد راهنما: دكتر محمد شرعيات
موضوع پايان نامه: تحليل ضربه كم سرعت خارج از مركز ورق كامپوزيتي روي تكيه گاه نقطه اي


آرشیو اخبار جلسات دفاعیه پایان نامه ارشد
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi University.