دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۸ فروردين
English
 
همكاران آموزش

 

 

 

تماس با دانشكده مهندسي مكانيك

 

 

تماس با اداره آموزش

 

 

 

 

 

 

رئيس اداره آموزش

84063399

 

 

 

 

 

 
 

 

كارشناس مقطع دكتري

خانم عسگري

84063394

 

 

كارشناس مقطع كارشناسي ارشد

خانم رحماني

84063393

 

 

كارشناس مقطع كارشناسي

خانم عليپور

84063396

 

 

كارشناس مقطع كارشناسي

خانم ملكي

84063395

 

 

 

 

 

 

 

تلفكس

آموزش

تحصيلات تكميلي

88677277

88677278

 

 

 

 

 

 

 

نشاني اينترنتي

edu.mechanical.kntu.ac.ir/

 

 

پست الكترونيكي

me-academic@K

براي جلوگيري از هرزنامه (spam mailkntu.ac.ir جايگزين شده است.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

1395/11/13 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi University.