دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۸ فروردين
English
 
فرم آگهي برگزاري

 
دانلود فرم رساله دكتري:                  
 
 
 

بسمه تعالي

 

 

تاسيس 1307

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

اطلاعيه برگزاري جلسه دفاعيه

 

برگزاري جلسه دفاع از رساله دكتري

 

عنوان:

 

نام و نام‌خانوادگي دانشجو:

استاد (اساتيد) راهنماي رساله:

اساتيد ممتحن داخلي رساله:

اساتيد ممتحن خارجي رساله:

تاريخ و زمان برگزاري:      روز                        تاريخ:                      ساعت:

محل برگزاري:

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
1394/06/25 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi University.