دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۸ فروردين
English
 
فرم هاي دكتري
 
 

 

 

 

 

 

(فرم شماره 1)  تعيين استاد راهنما

 

 

(فرم شماره 8)  گزارش كتبي پيشرفت كار دانشجو به استاد راهنما

 

 

فرم برنامه ريزي آموزشي دانشجويان دكتري

 

 

راهنماي دوره تحصيلي دانشجويان دكتري

 

 

فرم حذف اضطراري

 

 

 

فرم كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

 

 

 

فرم هاي تمديد سنوات دكتري:

 

 

فرم طرح در شورا                    فرم شماره 8               

 

 


فرم درخواست دانشجو جهت دفاع از رساله

 

 

فرم اخذ مجوز دفاع از رساله دكتري          (فرم شماره 9-الف)-اعلام آمادگي دانشجو 

 

 


فرم سمينار 2 دكتري:

 

 

فرم ثبت نظرات داوران داخلي در جلسه سمينار 2            
فرم درخواست برگزاري سمينار 2 دكتري               فرم صورتجلسه ارائه سمينار 2 دكتري  

 

 

فرم تائيديه هيات داوران دكتري

 

 

درخواست اخذ تكدرس بصورت ميهمان (درون دانشگاهي)

 

 

درخواست اخذ تكدرس بصورت ميهمان (ساير دانشگاه ها)

 

 

معرفي ميهمان ترمي به ساير دانشگاهها

 

 

فرم تقاضاي شركت در امتحان جامع

 

 

فرم تقاضاي شركت در دفاع از پروپوزال

 

 

فرم تكميل مدارك دكتري

 

 

فرم درخواست كارت دانشجويي المثني

 

 

فرم تائيد اصلاحات دفاع از پروپوزال 

 

 

 

فرم خروج از كشور دانشجويان دكتري
روند نماي خروج از كشور   ()

 

 
1394/12/25 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi University.