فرم هاي دكتري
راهنماي دوره تحصيلي دانشجويان دكتري
فرم كار دانشجويي
(فرم شماره 1) تعيين استاد راهنما
فرم برنامه ريزي آموزشي دانشجويان دكتري
فرم گزارش پيشرفت كار (فرم شماره 8)
فرم طرح در شورا 
روند نما و اقدامات مرتبط شركت در آزمون جامع
فرم تقاضاي شركت در امتحان جامع
روند نما و اقدامات مرتبط با برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال
فرم تقاضاي شركت در دفاع از پروپوزال
فرم تائيد اصلاحات دفاع از پروپوزال
فرم كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه
روند نما و اقدامات مرتبط براي ارائه سمينار 1
فرم ارائه سمينار 1
روند نما و اقدامات مرتبط براي ارائه سمينار 2
فرم درخواست برگزاري سمينار2
فرم ثبت نظرات داوران داخلي در جلسه سمينار 2
فرم صورتجلسه ارائه سمينار 2
روند نما و اقدامات مرتبط با برگزاري جلسه دفاع از رساله
فرم اخذ مجوز دفاع از رساله دكتري
فرم درخواست دفاع از رساله (فرم شماره 9)
فرم تائيديه هيات داوران دكتري
روند نماي خروج از كشور
فرم خروج از كشور دانشجويان دكتري
درخواست اخذ تكدرس بصورت ميهمان (درون دانشگاهي)
درخواست اخذ تكدرس بصورت ميهمان (ساير دانشگاه ها)
فرم آگهي برگزاري دفاع از رساله
فرم تكميل مدارك دكتري (فارغ التحصيلي)
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/01
تعداد بازدید:
3165
دانشكده مهندسي مكانيك
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.