فرم ها
درخواست اخذ تكدرس بصورت مهمان (درون دانشگاهي)
درخواست اخذ تكدرس بصورت مهمان (ساير دانشگاه ها)
درخواست مرخصي با احتساب در سنوات تحصيلي
درخواست طرح وضعيت در شوراي دانشكده
فرم دروس جبراني دانشجويان كارشناسي ارشد
معرفي مهمان ترمي به ساير دانشگاه ها
تمديد سنوات ارشد
فرم كار دانشجويي كارشناسي ارشد
فرم درخواست اخذ درس از ساير گروه ها
فرم تكميل مدارك كارشناسي ارشد (فارغ التحصيلي)
فرم كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه
اعلام نمره سمينار كارشناسي ارشد
اظهار نامه دانشجو
تائيد موضوع سمينار كارشناسي ارشد
تائيديه هيأت داوران
تصويب عنوان پايان نامه
فرم تعيين استاد راهنما و عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد
حق طبع و نشر و مالكيت نتايج
فرم خروج از كشور دانشجويان كارشناسي ارشد
روند نماي خروج از كشور
فرم آگهي برگزاري دفاع از پايان نامه
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/29
تعداد بازدید:
4807
دانشكده مهندسي مكانيك
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.