دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۸ فروردين
English
خبر
دانشجو: محمد كسايي استاد راهنما: دكتر مهرداد وحدتي

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             

محمد كسايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

طراحي و ساخت ماشين پرداخت كاري با پودر هوشمند مغناطيسي (R-MAF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر مهدي

ظهور

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر مهرداد وحدتي

 

 

دكتر مجيد

قريشي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

سمعي بصري طبقه اول

دوشنبه 16 اسفندماه 95

ساعت 9 صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

168
موضوع پايان نامه: طراحي و ساخت ماشين پرداخت كاري با پودر هوشمند مغناطيسي (R-MAF)
دانشجو: محمد كسايي     استاد راهنما: دكتر مهرداد وحدتي
1395/12/16
پایان
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi University.