دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۸ فروردين
English
خبر
دانشجو: الشن فكري استاد راهنما: دكتر مجيد قاسمي

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             

الشن فكري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

شبيه سازي جريان سيال و انتقال حرارت درون يك ميكروكانال همراه با نفوذ در محدوده ي رژيم جريان لغزشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر محمدحسين

حامدي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر مجيد قاسمي

 

 

دكتر سيروس

آقانجفي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

سمعي بصري طبقه اول

سه شنبه 26 بهمن ماه 95

ساعت 12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

15
موضوع پايان نامه: شبيه سازي جريان سيال و انتقال حرارت درون يك ميكروكانال همراه با نفوذ در محدوده ي رژيم جريان لغزشي
دانشجو: الشن فكري     استاد راهنما: دكتر مجيد قاسمي
1395/12/04
پایان
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi University.