دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۸ فروردين
English
خبر
دانشجو: محمدحسين هاشمي يگانه استاد راهنما: دكتر مجيد عميدپور

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             

محمدحسين هاشمي يگانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

تدوين استراتژي كنترل بهينه سيستم هاي تهويه مطبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر علي

غفاري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر مجيد عميد پور

 

 

دكتر

هاشمي

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

دكتر شامخي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

سالن نقشه كشي طبقه اول

سه شنبه 26 بهمن ماه 95

ساعت 11

 

 

 

 

 

 

 

 

12
موضوع پايان نامه: تدوين استراتژي كنترل بهينه سيستم هاي تهويه مطبوع
دانشجو: محمدحسين هاشمي يگانه     استاد راهنما: دكتر مجيد عميدپور
1395/12/04
پایان
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi University.