دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۸ فروردين
English
خبر
دانشجو: سيد محمد علي نعمتي استاد راهنما: دكتر مجيد قاسمي

 

 

 

 

 

دفاعيه رساله دكتري

 

 

دانشجو:    

سيد محمد علي نعمتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع رساله:      

بررسي عددي نفوذ نانوذرات مغناطيسي و توزيع دما در كانال شبه رگ و بافت اطراف آن تحت تاثير ميدان مغناطيسي غير يكنواخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

 

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر محمد حسين

حامدي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر مجيد قاسمي

 

 

دكتر افسانه

مجري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

-

 

 

دكتر مهدي

نويد بخش

دانشگاه علم و صنعت

 

 

 

 

 

 

-

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

دكتر آزاده شهيديان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

كلاس 205

دوشنبه 25 بهمن ماه 95

ساعت 16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

59
موضوع پايان نامه: بررسي عددي نفوذ نانوذرات مغناطيسي و توزيع دما در كانال شبه رگ و بافت اطراف آن تحت تاثير ميدان مغناطيسي غير يكنواخت
دانشجو: سيد محمد علي نعمتي     استاد راهنما: دكتر مجيد قاسمي
1395/11/27
پایان
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi University.