دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۸ فروردين
English
خبر
دانشجو: محمدرضا کمالی اساتید راهنما: دکتر جزایری و دکتر نجفی

 

 

 

 

 

دفاعیه رساله دکتری

 

 

دانشجو:    

محمدرضا کمالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع رساله:      

طراحی و ساخت شیر نازل پره پنوماتیکی باعلمگر پیزوالکتریک و کنترل موقعیت سیلندر پنوماتیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتید ممتحن

 

 

 

اساتید راهنما

 

 

دکتر علی

غفاری

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر سید علی جزایری

 

 

دکتر علی

نحوی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر فرید نجفی

 

 

دکتر امیرحسین

دوایی مرکزی

دانشگاه علم و صنعت

 

 

 

 

دکتر مجید

محمدی مقدم

دانشگاه تربیت مدرس

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مکان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

-

یکشنبه 16 خردادماه 1395

ساعت 18

 

 

 

 

 

 

 

 

145
موضوع رساله: طراحی و ساخت شیر نازل پره پنوماتیکی با عملگر پیزوالکتریک و کنترل موقعیت سیلندر پنوماتیکی
دانشجو: محمدرضا کمالی     اساتید راهنما: دکتر جزایری و دکتر نجفی
1395/03/30
پایان
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi University.