دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۸ فروردين
English
 
فرم ها
 
 

فرم هاي آموزش - مقطع كارشناسي ارشددرخواست اخذ تكدرس بصورت ميهمان (درون دانشگاهي)     

 درخواست اخذ تكدرس بصورت ميهمان (ساير دانشگاه ها) 

 درخواست مرخصي با احتساب در سنوات تحصيلي  

 درخواست طرح وضعيت در شوراي دانشكده  

 فرم دروس جبراني دانشجويان كارشناسي ارشد        

 معرفي ميهمان ترمي به ساير دانشگاه ها 

 تمديد سنوات ارشد 

 فرم حذف اضطراري 

- 

 فرم درخواست اخذ درس از ساير گروه ها 

  فرم تكميل مدارك كارشناسي ارشد  فرم كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه 


 

 اعلام نمره سمينار كارشناسي ارشد 

 اظهار نامه دانشجو 

تائيد موضوع سمينار كارشناسي ارشد 

 تائيديه هيأت داوران 

 تصويب عنوان پايان نامه 

 فرم تعيين استاد راهنما و عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد 

حق طبع و نشر و مالكيت نتايج 

 فرم كار دانشجويي 
 فرم خروج از كشور دانشجويان كارشناسي ارشد
روند نماي خروج از كشور   ()


 

فرم درخواست كارت دانشجويي المثني تحصيلات تكميلي 

 


 
 
1395/10/05 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi University.