فرم هاي دكتري
فرم كار دانشجويي
(فرم شماره 1) تعيين استاد راهنما
(فرم شماره 8)گزارش كتبي پيشرفت كار دانشجو به استاد راهنما
فرم برنامه ريزي آموزشي دانشجويان دكتري
راهنماي دوره تحصيلي دانشجويان دكتري
فرم حذف اضطراري
فرم كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه
روند نما و اقدامات مرتبط شركت در آزمون جامع
فرم هاي تمديد سنوات دكتري-فرم طرح در شورا
فرم هاي تمديد سنوات دكتري-فرم شماره 8
روند نما و اقدامات مرتبط با برگزاري جلسه دفاع از رساله
فرم اخذ مجوز دفاع از رساله دكتري
(فرم شماره 9)-فرم درخواست دفاع از رساله
روند نما و اقدامات مرتبط براي ارائه سمينار 2
فرم سمينار 2- فرم ثبت نظرات داوران داخلي در جلسه سمينار 2
فرم سمينار2-فرم صورتجلسه ارائه سمينار 2
فرم سمينار2-فرم درخواست برگزاري سمينار2
فرم تائيديه هيات داوران دكتري
درخواست اخذ تكدرس بصورت ميهمان (درون دانشگاهي)
درخواست اخذ تكدرس بصورت ميهمان (ساير دانشگاه ها)
معرفي ميهمان ترمي به ساير دانشگاهها
فرم تقاضاي شركت در امتحان جامع
فرم تقاضاي شركت در دفاع از پروپوزال
روند نما و اقدامات مرتبط با برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال
فرم تكميل مدارك دكتري
فرم درخواست كارت دانشجويي المثني
فرم تائيد اصلاحات دفاع از پروپوزال
متن
فرم ارائه سمينار 1
روند نما و اقدامات مرتبط براي ارائه سمينار 1
فرم خروج از كشور دانشجويان دكتري
روند نماي خروج از كشور
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/02
تعداد بازدید:
148
دانشكده مهندسي مكانيك
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.